Schuldsanering en alimentatie

Als iemand in de schuldsanering zit, is er sprake van problematische schulden. Is diegene op dat moment alimentatieplichtig, dan hoeft er tijdelijk geen alimentatie betaald te worden als dit op tijd wordt geregeld. Dit gaat niet vanzelf.

Soms heeft iemand zoveel schulden dat hij toegelaten kan worden tot de schuldsaneringsregeling (WSNP-regeling). De rechter bepaalt of iemand hier voor in aanmerking komt. Deze regeling duurt drie jaar. Onder begeleiding worden betalingsafspraken met alle schuldeisers getroffen. Gedurende drie jaren staat iemand dan als het ware onder financieel toezicht. Als degene gedurende die termijn alle regels van de WSNP nakomt, zijn de schulden aan het einde van de drie jaar afgelost en begint hij daarna met een schone lei.

Gevolgen voor alimentatie

De schuldsaneringsregeling heeft gevolgen voor degene die kinder- en/of partneralimentatie moet betalen. Maar dit gaat niet vanzelf. Wanneer iemand in de schuldsanering terecht komt, moet hij/zij bij de rechtbank een verzoekschrift tot ‘nihilstelling alimentatie‘ indienen. Keurt de rechter dat goed, dan betaalt hij tijdelijk geen alimentatie. Dat geldt voor partneralimentatie en voor kinderalimentatie. Zodra de schuldsanering is beëindigd, moet hij opnieuw alimentatie gaan betalen.

Andere omstandigheden

Niet alleen schuldsanering is aanleiding voor een verzoek verlaging alimentatie of nihilstelling. Zo als aangegeven is ook een (sterke) wijziging in inkomen een reden om een verzoek in te dienen bij de rechtbank om te alimenatie lager vast te stellen.  Kijk op 'hoe werkt het'  voor meer informatie over de procedure.Acute financiele problemen? Vaak kan uw gemeente u op weg helpen. Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is uw gemeente eerste aanspreekpunt. Diverse (aan de gemeente verbonden) organisaties kunnen  u op weg helpen met financiele dienstverlening. Daar start ook uw schuldhulpverlengingstraject en mogelijk uw WSNP-traject. 

 Social media