Nihilstelling alimentatie bij een minnelijk traject (MSNP), hoe ziet het nou?

Nihilstelling van partner - of kinderalimentatie kan niet alleen worden verzocht als iemand tot de WSNP wordt toegelaten, maar ook als sprake is van een minnelijk traject. Volgens het Burgerlijk Wetboek kan een rechterlijke uitspraak waarin alimentatie is vastgesteld of een overeenkomst waarin het levensonderhoud is bepaald worden gewijzigd of ingetrokken door wijziging van omstandigheden.

Bij het bestaan of ontstaan van een aanzienlijke schuld kan sprake zijn van een dergelijke wijziging. Ook als (nog ) geen sprake is van een WSNP traject kan er voor de rechtbank aanleiding bestaan om aansluiting te zoeken bij de 'gewone' nihilstelling omdat er geen draagkracht bestaat. Als de schuldenlast zo hoog is dat slechts door middel van een schuldhulpverleningstraject - minnelijk of WSNP - de mogelijkheid bestaat om uit de schulden te geraken kan ook bij een minnelijk traject al worden verzocht om nihilstelling. De rechter wijzigt dan de alimentatie beschikking en stelt de te betalen alimentatie op nihil.

De rechtbank zal niet in alle gevallen in een minnelijk traject de alimentatie op nihil stellen. Er moet sprake zijn van een flinke schuldenlast waar de betrokkene - kort weergegeven - echt niet meer uit kan komen zonder ingrijpende maatregelen, waarbij wordt gelet op de draagkracht. Als door de mede schuldeisers voor het meewerken aan een akkoord de voorwaarde wordt gesteld dat de betrokkene wel zelf aan de slag gaat met zijn alimentatieverplichtingen, kan dit meewegen bij de beoordeling van de rechter.

Heeft u vragen over een wijziging van de alimenatie? Neem dan contact met ons op. Is sprake van een bewindvoerder, dan is deze verantwoordelijk voor uw financien.