HOE WERKT EEN WIJZIGING OF NIHILSTELLING VAN ALIMENTATIE?

De hoogte van  alimentatie wordt bepaald in een procedure bij de rechtbank. Ook het wijzigen van alimentatie - of de nihilstelling van alimentatie - gebeurt via een procedure bij de rechtbank. Voor een zaak is altijd een advocaat vereist. Als u wilt dat de hoogte van de alimentatie wijzigt zult u dus samen met uw advocaat naar een oplossing moeten zoeken.

Een advocaat brengt uw financiele situatie samen met u in kaart, waarna een verzoekschrift wordt ingediend. De behandeling van uw verzoek kan enkele maanden duren.

U hoeft de definitieve uitspraak van de rechtbank niet altijd af te wachten. Doet u dat wel dan bestaat het risico dat uw ex-partner  betaling van de verschuldigde (hoge) alimentatiebedragen afdwingt, bijvoorbeeld door loonsbeslag. Dit kan in voorkomende gevallen worden vermeden door te verzoeken om een schorsing of nihilstelling van de alimentatie in een voorlopige voorziening. Deze voorziening heeft een andere aard dan een 'gewone' voorziening, bijvoorbeeld over het gebruik van de echtelijke woning. Dit kan echter niet onder alle omstandigheden.

Een procedure duurt circa 3 tot 4 maanden. Uit de uitspraak volgt of uw alimentatie daadwerkelijk op nihil wordt gesteld. Niet alleen uw finciele situatie - inkomen en vermogen -  is van belang, maar ook de reden waarom er sprake is van een wijziging in de financiele situatie. In de regel moet er sprake zijn van een situatie waarin u niet kan worden verweten dat uw financien zijn gewijzigd. 

Wilt u overleg met een advocaat over uw financiele situatie? Neem dan contact op met onze advocaten.