KOSTEN VAN EEN PROCEDURE NIHILSTELLING OF WIJZIGING ALIMENTATIE

Een procedure voor wijziging van alimentatie of een verzoek nihilstelling is helaas niet altijd kosteloos. Behalve de kosten voor de rechtbank dient ook de (verplichte) advocaat te worden betaald.

Als u een laag inkomen heeft kunt u mogelijk aanspraak maken op een pro deo advocaat. Onze advocaten zijn aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand waardoor voor u een verzoek om vergoeding van de kosten kan worden ingediend. Ondanks dat kan een eigen bijdrage worden bepaald en moet aan de rechtbank griffierecht worden betaald.

Onze advocaten doen er daarom alles aan om deze kosten voor u terug te brengen, onder meer in samenwerking met uw gemeente of de aan uw gemeente verbonden instelling. In veel gevallen is het mogelijk dat de kosten voor u worden voldaan of er geen eigen bijdrage wordt opgelegd, met name indien sprake is van een nihilstellingsverzoek omdat de WSNP wordt toegepast. In enkele gevallen kan een beroep worden gedaan op een rechtsbijstandsverzekering.

Heeft u vragen over kosten of andere zaken? Neem dan vrijblijven contact met ons op. U kunt ook bij uw gemeente verzoeken om financiele ondersteuning. Wij helpen u graag verder.

Voor meer informatie over inkomensgrenzen en de Raad voor Rechtsbijstand, zie ook deze link.