juridische bijstand bij nihilstelling alimentatie

 mr. G. J. de Kaste   mr. W. Vahl  mr. M. Vreeswijk

Alimentatie wordt doorgaans vastgesteld voor een vaste periode. Als u de alimentatie niet meer kunt betalen kan er reden zijn om de alimentatie te verlagen. Er kunnen diverse redenen zijn om hoogte van de alimentatie aan te passen, bijvoorbeeld bij een wijziging in uw financiele situatie of die van de ex-partner. Vaak is sprake van een lager inkomen door ontslag, langdurige werkloosheid of bijvoorbeeld van een faillissement.

Als u (helemaal) niet meer in staat bent de alimentatie te voldoen, kan aan de rechtbank worden verzocht deze op nihil te stellen. Een reden kan zijn het toepassen van de schuldsanering (WSNP) of een daling van uw draagkracht. Uw situatie bekeken

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een nihilstelling of verlaging van alimentatie? Wij bespreken uw situatie graag met u.  Tijdens een gesprek brengen we uw inkomsten, schulden en overige financiele zaken in beeld en informeren u over uw kansen in een gerechtelijke procedure. 

Bel gratis 0800 - 245 78 26 

Meer informatie over het wijzigen van (kinder)alimentatie? Neem contact op met onze advocaten via het gratis telefoonnummer of via het contactformulier op deze website.


 Social media

 I blog for